Dự án: Cải tạo phòng gym Trung Tâm The Airport Gym Fitness & Yoga
Địa chỉ: 39 Trường Sơn, phường 4, Tân Bình
CĐT: Anh Sơn