Tên dự án: Premier Village Kem Beach Resort
Chủ đầu tư: Chị Lan
Địa chỉ: Căn D212, Phú Quốc, Kiên Giang
Diện tích: 600m2