Tên dự án: Khu Phức Hợp Sinh Thái Và Nghỉ Dưỡng Bãi Khem
Địa điểm xây dựng: Lô 159- 161, Phú Quốc, Kiên Giang
Diện tích: 955m2