Tên dự án: Premier Village Kem Beach Resort
Chủ đầu tư: Chị Uyên
Địa chỉ: Căn D216, Phú Quốc, Kiên Giang
Diện tích: 620m2