Địa chỉ: Căn hộ G8, Huyện Bình Châu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Diện tích: 250m2
Đơn vị thiết kế và thi công: DHOME

Thẻ:nội thất chung cư

Địa chỉ: Căn G8, Bình Châu, Vũng Tàu

Diện tích: 250m2

Đơn vị thiết kế và thi công: DHOME