Địa chỉ: Căn G8, Bình Châu, Vũng Tàu
Diện tích: 250m2