Nhà mẫu, căn hộ Marina Tower, xã Vĩnh Phú, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương