Nhà mẫu, căn hộ Marina Tower, Xã Vĩnh Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương.